Veel actuele (maatschappelijke) vraagstukken zijn zo complex dat ze alleen door co-creatie, collectieve slimheid en groepsleren getransformeerd kunnen worden.

Hoe?